Tác hại của việc nhổ lông gà đá (PHẦN 2)

Lượng chất con gà nó hấp thụ có hạn như tôi nói ở trên, nên đương nhiên cái phần dinh dưỡng để dành cho việc ra lông nó cũng có mức độ thôi.

DAGAVL.COM - đá gà trực tiếp. Tác hại của việc nhổ lông gà đá (PHẦN 2)
DAGAVL.COM – đá gà trực tiếp. Tác hại của việc nhổ lông gà đá (PHẦN 2)

Bây giờ lượng chất ấy trong 1 ngày đi, dùng để ra 1 cái lông dài 3 phân, nếu dành để ra 3 cái thì mỗi cái chỉ được 1 phân thôi. Chứ không nhẽ nó ra 3 cái mỗi cái đều 3 phân à? Không có chuyện ấy đâu các bạn nhé!

Khi con gà bị nhổ lông nó sẽ rất đau đớn, có con sau khi bị nhổ thì trở nên rất là nhát, nhìn thấy chủ như nhìn thấy cọp. Thậm chí có con vỡ vụn luôn hết dám đá nhau. Quá là nguy hiểm!

DAGAVL.COM - đá gà trực tiếp. Tác hại của việc nhổ lông gà đá hay (PHẦN 2)
DAGAVL.COM – đá gà trực tiếp. Tác hại của việc nhổ lông gà đá hay (PHẦN 2)

Tôi đã từng thử nuôi 2 con gà cùng đàn, cùng chế độ, đến khi bắt đầu nghỉ lông thì nhổ trụi 1 con, còn 1 con cứ để thay bình thường. Kết quả bất ngờ là cho đến khi con gà để thay bình thường khô lông, nghĩa là khô hết lông người, lông cánh, lông cổ, lông đuôi 100% thì con gà nhổ lông còn chưa xong, thậm chí có những cái lông tịt luôn lỗ chân lông, không ra được nữa, có những cái lông ra rồi xong bị thui thắt chân lông, rụng đi ra lại.

DAGAVL.COM - đá gà trực tiếp. Tác hại của việc nhổ lông gà đá hay nhất (PHẦN 2)
DAGAVL.COM – đá gà trực tiếp. Tác hại của việc nhổ lông gà đá hay nhất (PHẦN 2)

Những con gà nhổ trụi lông khi ra lông thường bị ngắn lông, sơ lông, cùn lông, giòn lông, lông không bao giờ có độ dài, dẻo, bóng mượt như gà thay bình thường.